JACHTOWY STERNIK MORSKI - SZKOLENIA NA BAŁTYKU

Tygodniowy kurs żeglarski na stopień Jachtowego Sternika Morskiego przeznaczony jest dla osób pełnoletnich posiadających podstawowe umiejętności żeglarskie. Program szkolenia pokrywa się z zagadnieniami i manewrami, których znajomość wymagana jest na egzaminie. Po szkoleniu chętni mogą przystąpić do egzaminu na stopień Jachtowego Sternika Morskiego oraz na cetyfikat Inshore Skipper ISSA.


Stopień  jachtowego sternika morskiego uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz jachtów morskich o długości do 18 m po wodach morskich. Obowiązujący do tej pory stopień sternik jachtowy zachowuje swoją ważność. Posiadacze patentu sternika jachtowego mogą go wymienić na patent jachtowego sternika morskiego.


Szkolenie prowadzone jest na należącym do firmy PUNT, świetnie utrzymanym jachcie Bavaria 38 cruiser  wyposażonym między innymi w rolowaną genuę, pełnolistwowego grota z lazy jackiem, ogrzewanie Webasto, GPS/plotter, radar, AIS, LifeTag, sprayhood, instalację ciepłej wody, lodówkę itp.

 

Przeczytaj co nasi kursanci napisali po szkoleniu >>
 

Jeśli nie widzisz poniżej tabeli z terminami i cenami, lub wyświetla się ona niepoprawnie, najprawdopodobniej używasz przeglądarki Internet Explorer lub Chrom.  Do prawidłowego wyświetlania strony zalecamy używanie przeglądarek Firefox>> lub Opera >>

 

Kurs żeglarski na stopień jachtowego sternika morskiego - grafik szkoleń 2015: 
Start Koniec Jacht Miejsce / trasa Cena Rezerwacja on-line
11.04 17.04 Bavaria 38 (3 cab.) Gdynia - Gdynia 1000.0 PLN -
  brak miejsc
18.04 24.04 Bavaria 38 (3 cab.) Gdynia - Gdynia 1000.0 PLN -
  brak miejsc
09.05 15.05 Bavaria 38 (3 cab.) Gdynia - Gdynia 1100.0 PLN -
  brak miejsc
16.05 22.05 Bavaria 38 (3 cab.) Gdynia - Gdynia 1150.0 PLN - rezerwuj
ostatnie 1 miejsce
23.05 29.05 Bavaria 38 (3 cab.) Gdynia - Gdynia 1200.0 PLN - rezerwuj
ostatnie 1 miejsce
13.06 19.06 Bavaria 38 (3 cab.) Gdynia - Gdynia 1300.0 PLN - rezerwuj
27.06 03.07 Bavaria 38 (3 cab.) Gdynia - Gdynia 1350.0 PLN - rezerwuj
11.07 17.07 Bavaria 38 (3 cab.) Gdynia - Gdynia 1450.0 PLN - rezerwuj
18.07 24.07 Bavaria 38 (3 cab.) Gdynia - Gdynia 1450.0 PLN - rezerwuj
25.07 31.07 Bavaria 38 (3 cab.) Gdynia - Gdynia 1450.0 PLN - rezerwuj
08.08 14.08 Bavaria 38 (3 cab.) Gdynia - Gdynia 1450.0 PLN - rezerwuj
22.08 28.08 Bavaria 38 (3 cab.) Gdynia - Gdynia 1350.0 PLN - rezerwuj
29.08 04.09 Bavaria 38 (3 cab.) Gdynia - Gdynia 1290.0 PLN - rezerwuj
19.09 25.09 Bavaria 38 (3 cab.) Gdynia - Gdynia 1250.0 PLN - rezerwuj
26.09 02.10 Bavaria 38 (3 cab.) Gdynia - Gdynia 1190.0 PLN - rezerwuj
03.10 09.10 Bavaria 38 (3 cab.) Gdynia - Gdynia 1140.0 PLN - rezerwuj
10.10 16.10 Bavaria 38 (3 cab.) Gdynia - Gdynia 1050.0 PLN - rezerwuj

TABELA POKAZUJE DOSTĘPNOŚĆ W CZASIE RZECZYWISTYM

LUB
Natychmiastowa płatność ON-LINE.
Przelew internet. lub karta kredytowa.
  


ZNIŻKI:

100 zł dla uczniów i studentów poniżej 26. roku życia, 5% za rezerwację do 31 grudnia 2014 r., 5% dla stałych klientów, 5% podczas targów żeglarskich, 5% dla grupy minimum 4 osób przy jednoczesnej rezerwacji. Zniżka maksymalna - 15%.

 

PŁATNOŚĆ:

50% ceny szkolenia podczas dokonywania rezerwacji, 50% ceny na 6 tygodni przed zaokrętowaniem. 


CENA ZAWIERA:

szkolenie, miejsce na jachcie, ubezpieczenie NNW, sprzątanie po rejsie, opłaty portowe w porcie zaokrętowania i wyokrętowania. 


CENA NIE ZAWIERA:

wyżywienia, dojazdu do miejsca zaokrętowania, parkingu, opłat portowych w portach innych niż port zaokrętowania i wyokrętowania, paliwa, materiałów dydaktycznych, kosztu egzaminu i wydania patentu. 

KOSZTY DODATKOWE (płatne na miejscu):
Kasa pokładowa: średni koszt utrzymania ok. 300 zł / osoba / tydzień  (wyżywienie - również w knajpkach, paliwo, opłaty portowe) .
Egzamin: 350,00 zł ( 50% zniżki dla osób uczących się poniżej 26. roku życia )
Wydanie patentu: 50,00 zł ( 50% zniżki dla osób uczących się poniżej 26. roku życia )
Parking dla samochodu osobowego: ok. 35 PLN / dobę (średni koszt parkingu w okolicach mariny)
Materiały dydaktyczne (zapraszamy do naszego sklepu www.punt.pl/sklep)

Materiały, które możemy polecić do nauki to:
- „Żeglarz i sternik jachtowy”, Alma-Press - kup w naszym sklepie >>
- „Vademecum żeglarstwa morskiego”, Alma-Press
- „Sternik Jachtowy i ISSA”, Piotr Lewandowski - kup w naszym sklepie >>
- podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych BLS - wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji www.prc.krakow.pl/2010/02.pdf

ZAKWATEROWANIE:
w kabinach dwuosobowych lub w mesie. Załoga jachtu liczy maksymalnie siedmiu uczestników kursu + instruktor.

Jak przydzielane są koje na jachcie?
Podziału miejsc dokonuje na początku szkolenia instruktor, uwzględniając liczbę par, pojedynczych osób itp. Jeżeli w załodze jest para, staramy się udostępnić jej miejsce w kabinie z podwójną koją. W przypadku, kiedy załoga nie zgadza się z dokonanym przez instruktora podziałem, następuje losowanie koi.

KASA POKŁADOWA:

wysokość wpłat do kasy ustalana jest przez uczestników szkolenia.
Z kasy opłacane jest wyżywienie przygotowywane na jachcie, opłaty portowe i paliwo.
Instruktor zwolniony jest z wnoszenia składki do kasy pokładowej.

EGZAMIN NA STOPIEŃ JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO (WYMAGANIA):


Patent jachtowego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:

1) ukończyła 18. rok życia;
2) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi (godziny wypływane podczas szkolenia  zaliczają się do stażu - max. do 50 godzin)
Zobacz naszą ofertę rejsów stażowych >>>
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności


Osoba ubiegająca się o wydanie patentu składa do właściwego polskiego związku sportowego następujące dokumenty:
1) wniosek o wydanie patentu zawierający:
a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
b) datę,
c) rodzaj patentu,
d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
2) zaświadczenie o zdaniu egzaminu;
3) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych, w szczególności pozytywne opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu - POBIERZ, karty rejsu - POBIERZ  lub – w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie – inne dokumenty potwierdzone przez armatora jachtu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
1) spełnienie wymogów niezbędnych do uprawiania turystyki wodnej dla uzyskania patentu,
2) uiszczenie opłaty egzaminacyjnej (płatne na miejscu przed egzaminem)

Egzamin składa się: z części praktycznej (m.in. pływanie na żaglach, manewry portowe, manewr "człowiek za burtą") oraz części teoretycznej. W części teoretycznej należy poprawnie odpowiedzieć na min. 65 z 75 pytań oraz bezbłędnie rozwiązać zadanie nawigacyjne.

 

Koszt egzaminu: 350,00 zł (płatne na miejscu przed egzaminem)
Koszt patentu: 50,00 zł (płatne na miejscu w momencie składania wniosku o wydanie patentu)
50% zniżki na egzamin i patent dla osób uczących się poniżej 26. roku życia
(osoby korzystające ze zniżek muszą dodatkowo przedstawić legitymację szkolną lub studencką)
UWAGA: od kandydatów na  jachtowego sternika morskiego nie jest wymagane posiadanie stopnia żeglarza jachtowego

Czas oczekiwania na wydanie patentu wynosi minimum 30 dni


PROGRAM SZKOLENIA NA STOPIEŃ  JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO:

/ze względu na dużą ilość materiału zalecamy przyswojenie wymaganej wiedzy przed rozpoczęciem kursu, tak aby podczas szkolenia pracować z instruktorem na zasadzie powtórek i konsultacji/

 

A. Wiedza teoretyczna 
1) Jachty żaglowe morskie, w tym:
a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego,
b) obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych;
2) Locja, w tym:
a) oznakowanie nawigacyjne,
b) morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
c) znaki i skróty stosowane na mapach,
d) podstawowa znajomość pływów i prądów pływowych,
e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;
3) Nawigacja, w tym:
a) jachtowe urządzenia nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.),
b) podstawy nawigacji terestrycznej,
c) nawigacja zliczeniowa;
4) Meteorologia, w tym:
a) podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystanie,
b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych;
5) Sygnalizacja i łączność, w tym:
a) sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,
b) sygnały ostrzegawcze;
6) Ratownictwo, w tym:
a) podstawowe informacje o służbach ratowniczych,
b) postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji, wypadku,
c) przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
d) udzielanie pierwszej pomocy i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego,
e) „człowiek za burtą” na morzu,
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
g) sztrandowanie;
7) Planowanie rejsu, z uwzględnieniem:
a) ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
b) odległości i czasu trwania rejsu,
c) ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
d) przygotowania załogi jachtu;
8) Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych;

B. Umiejętności praktyczne:
1) Manewry pod żaglami w zakresie:
a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
b) prowadzenia jachtu pod żaglami i przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
c) sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”;
2) Manewry na silniku na jachcie morskim wyposażonym w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 4 węzły w zakresie:
a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
b) alarm „człowiek za burtą”;
3) Kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji w jakiej znajduje się jacht;
Sprawdź gdzie rozpoczynamy szkolenie
(kliknij w mapkę)

Gdynia

   POWRÓT
Vademecum