Skontaktuj się z nami tel. +48 22 446 83 80

Jachtowy Sternik Morski – egzamin

EGZAMIN

Wymagania dla przystępujących do egzaminu na stopień jachtowego sternika morskiego:

 • ukończony 18. rok życia,
 • wniesienie opłaty egzaminacyjnej (płatne na miejscu gotówką przed egzaminem),
 • przedłożenie do wglądu komisji egzaminacyjnej oryginału legitymacji uczniowskiej lub studenckiej, upoważniającej do skorzystania ze zniżki 50% na wydanie patentu (dotyczy uczniów i studentów w wieku poniżej 26 lat),
 • przedłożenie do wglądu komisji egzaminacyjnej oryginałów dokumentów (opinie >> lub karty rejsów >>) potwierdzających odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi (godziny wypływane podczas szkolenia zaliczają się do stażu).

Zobacz naszą ofertę rejsów stażowych >>>

Od kandydatów na jachtowego sternika morskiego NIE jest wymagane posiadanie stopnia żeglarza jachtowego.

Egzamin składa się z:

 • części praktycznej (m.in. pływanie na żaglach, manewry portowe, manewr „człowiek za burtą”)
 • części teoretycznej (należy poprawnie odpowiedzieć na min. 65 z 75 pytań oraz bezbłędnie rozwiązać zadanie nawigacyjne.

Koszt egzaminu:

350,00 zł płatne gotówką na miejscu przed egzaminem
(50% zniżki na egzamin i patent dla osób uczących się poniżej 26. roku życia)

WYDANIE PATENTU

W celu uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego po egzaminie należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosku o wydanie patentu wygenerowany za pomocą Generatora wniosków na stronie PZŻ,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm /fotografia nie może być zeskanowana/,
 • oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu wystawionego przez komisję egzaminacyjną,
 • kopie dokumentów (opinie >> lub karty rejsów >>) potwierdzających odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
 • kopia dokumentu upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za wydanie patentu – dotyczy uczniów i studentów do 26 lat z ważną legitymacją,
 • kopia dowodu osobistego lub aktu małżeństwa – dotyczy osób, które zmieniły nazwisko,
 • kopia dowodu opłaty za wydanie patentu jachtowego sternika morskiego zgodnie z poniższą tabelą.

Instrukcja PZŻ nr 1/2023 w sprawie wydawania patentów żeglarskich: kliknij tutaj>>>

Koszt patentu:

50,00 zł płatne on-line podczas generowania wniosku o wydanie patentu na stronie PZŻ.
(50% zniżki na egzamin i patent dla osób uczących się poniżej 26. roku życia)


 

 

Punt

Stryjeńskich 15A lok 5 (1 piętro)

02-791 Warszawa

tel. +48 22 446 83 80

fax +48 22 894 00 42

 

info(@)punt.pl

MENU
Mamy dla Ciebie prezent!

Zapisz się do naszego NEWSLETTERA
i odbierz darmowy przewodnik po trasie rejsu z Trogiru