Skontaktuj się z nami tel. +48 22 446 83 80

Program szkolenia – szkolenie na Jachtowego Sternika Morskiego

WIEDZA TEORETYCZNA

Część teoretyczna prowadzona jest na zasadzie powtórek i konsultacji, tak aby maksimum czasu poświęcić na manewry.

1) Jachty żaglowe morskie:

a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego,
b) obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych;

2) Locja:

a) oznakowanie nawigacyjne,
b) morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
c) znaki i skróty stosowane na mapach, d) podstawowa znajomość pływów i prądów pływowych,
e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;

3) Nawigacja:

a) jachtowe urządzenia nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.),
b) podstawy nawigacji terestrycznej,
c) nawigacja zliczeniowa;

4) Meteorologia:

a) podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystanie,
b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych;

5) Sygnalizacja i łączność:

a) sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,
b) sygnały ostrzegawcze;

6) Ratownictwo:

a) podstawowe informacje o służbach ratowniczych,
b) postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji, wypadku,
c) przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
d) udzielanie pierwszej pomocy i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego,
e) „człowiek za burtą” na morzu,
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
g) sztrandowanie;

7) Planowanie rejsu:

a) ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
b) odległości i czasu trwania rejsu,
c) ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
d) przygotowania załogi jachtu;

8) Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych;

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

1) Manewry pod żaglami w zakresie:

a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
b) prowadzenia jachtu pod żaglami i przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
c) sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”;

2) Manewry na silniku na jachcie morskim wyposażonym w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 4 węzły w zakresie:

a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
b) alarm „człowiek za burtą”;

3) Kierowanie załogą:

umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji w jakiej znajduje się jacht


 

 

Punt

Stryjeńskich 15A lok 5 (1 piętro)

02-791 Warszawa

tel. +48 22 446 83 80

fax +48 22 894 00 42

 

info(@)punt.pl

MENU
Mamy dla Ciebie prezent!

Zapisz się do naszego NEWSLETTERA
i odbierz darmowy przewodnik po trasie rejsu z Trogiru