FAQ

Najczęściej zadawane pytania
1. Kto może dowodzić jachtem na ciepłych morzach ?

W praktyce każdy, kto ma wystarczające umiejętności do poprowadzenia jachtu morskiego.
W niektórych krajach, jak np. we Francji, nie ma obowiązku posiadania uprawnień żeglarskich do uprawiania żeglugi rekreacyjnej. Aby wynająć jacht wystarczy jedynie posiadać udokumentowany staż potwierdzający zdobyte doświadczenie. Gdzie indziej, np. w Chorwacji, należy legitymować się patentem żeglarskim upoważniającym do prowadzenia wynajętego jachtu. W kraju tym dodatkowo należy posiadać uprawnienia radiooperatora. Po ostatniej liberalizacji przepisów do prowadzenia jachtów o długości do 12 m wystarczy stopień sternika jachtowego. Polecamy również zdanie egzaminu na chorwacki stopień Voditelj Brodice. Stopień ten uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych i motorowych oraz posługiwania się radiem UKF na wodach chorwackich.

2. Czy osoba bez uprawnień żeglarskich może wyczarterować jacht?

Oczywiście może. Wystarczy wyczarterować jacht ze skipperem. Koszt wynajęcia profesjonalnego skippera waha się w granicach 80-250 EUR za dzień.

3. Jaka jest rola hostessy na jachcie ?

Hostessa przygotowuje posiłki i sprząta jacht. Na lądzie może też być przewodnikiem po ciekawych miejscach i najlepszych tawernach.

4. Czy można zabrać na jacht małe dziecko?

Oczywiście można. Większość armatorów posiada kamizelki asekuracyjne dla małych dzieci oraz na życzenie może przymocować do relingów siatkę „baby net”. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie nas o konieczności przygotowania jachtu do pobytu na nim małych załogantów.

5. Jak odebrać jacht?

Przede wszystkim nie przejmuj jachtu w pośpiechu. Zapoznaj się ze wszelkimi systemami znajdującymi się na jachcie, sprawdź czy wyposażenie jest zgodne z listą inwentarzową. Sprawdź, czy akwen, na którym zamierzasz żeglować, pokryty jest dostatecznie mapami znajdującymi się na jachcie. Obejrzyj dziób, rufę, burty, słupki relingu, mocowanie łańcucha kotwicznego do kadłuba, stan silnika (czy nie ma wycieków oleju), stan szpilek mocujących balast do kadłuba, sprawdź stan żagli itp. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia lub braki w wyposażeniu, natychmiast zgłoś je armatorowi. Jeżeli uszkodzenie nie zagraża bezpiecznej żegludze (np. uszkodzony żelkot na dziobie) możesz odebrać jacht, ale koniecznie wpisz zauważone uszkodzenie do protokołu przejęcia.

Ponadto podczas przejęcia:

- zapytaj gdzie znajduje się bezpiecznik główny oraz bezpiecznik windy kotwicznej (również zapasowy),
- dowiedz się, gdzie znajduje się zawór gazu zasilającego kuchenkę,
- zapisz ilość motogodzin pracy silnika oraz dowiedz się jakie jest zużycie paliwa. Może to być przydatne, gdy okaże się, że wskazówka poziomu paliwa nieustannie wskazuje pozycję MAX,
- poproś o wskazówki dotyczące ładowania akumulatorów,
- zapytaj się czy na jachcie jest łatwy dostęp do propelera logu. Dość często (gdy w trakcie żeglugi log wskazuje prędkość równą zeru) zdarza się konieczność jego oczyszczenia,
- sprawdź, gdzie znajduje się zawór otwierający dopływ wody słodkiej do instalacji z poszczególnych (najczęściej dwóch) zbiorników.

Po przejęciu jachtu koniecznie pokaż załodze sposób działania poszczególnych instalacji: toalety, rolera grota, rolera genuy itp. Zapoznaj załogę z przełącznikami na tablicy rozdzielczej. Wskaż gdzie znajdują się środki ratunkowe i omów sposób ich użycia. Gdy pływasz z mniej doświadczoną załogą, sprawdź, czy załoga zna podstawowe węzły.

6. Co to jest kaucja ?

Podczas przejęcia jachtu mamy obowiązek pozostawienia u armatora kaucji. Jej wysokość wynosi zazwyczaj 1000 – 3000 EUR i pokrywa ewentualne koszty naprawy jachtu lub zakupu zagubionego wyposażenia. Powyżej tej kwoty jachty są ubezpieczone.

Część armatorów oferuje tzw. ubezpieczenie kaucji. Kosztuje ono ok. 100 – 400 EUR / tydzień i płatne jest podczas zaokrętowania. Ubezpieczenie to nie pokrywa:

- opóźnienia powrotu,
- kosztów wynikłych z oddania jachtu w innym, niż wymieniony w umowie, porcie,
- szkód wyrządzonych pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Zdarzają się również inne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

7. Jak postępować w razie awarii?

Jeżeli podczas rejsu przytrafi Ci się awaria, postępuj według następujących zasad:

- zapobiegnij powiększeniu się szkody,
- ustal co się stało i co mogło być powodem awarii,
- natychmiast, o ile to możliwe, zgłoś awarię armatorowi – kontaktowe numery telefonów powinny znajdować się razem z dokumentami jachtu,
- postępuj zgodnie ze wskazówkami armatora,
- o ile nie jest to konieczne, nie podejmuj prób usunięcia awarii samodzielnie, szczególnie bez konsultacji z armatorem. Na jacht przybędzie niezbędna pomoc,
- jeżeli odpowiedzialność za szkodę leży po stronie armatora, zabezpiecz niezbędne, wiarygodne dowody (zdjęcia, oświadczenie władz portowych, itp.).

8. Czy wszyscy armatorzy znajdujący się w ofercie firmy PUNT oferują jednakowy poziom usług?

Każdy z armatorów, z którymi współpracujemy, zapewnia serwis, na co najmniej zadowalającym poziomie. Są wśród nich firmy wyjątkowe, szczególnie dbające o zadowolenie klientów. Jakość ich usług możemy oceniać na podstawie kilkuletniej współpracy i opinii na ich temat naszych stałych klientów. Wszystkim zainteresowanym chętnie zarekomendujemy najlepsze, naszym zdaniem, firmy.

...

POWRÓT
Vademecum