Skontaktuj się z nami tel. +48 22 446 83 80

Aktualne informacje: jak dojechać do Chorwacji w sezonie 2021

Aktualizacja: 11.06.2021

Czy obywatele Polski mogą wjechać na terytorium Chorwacji?

Tak. Ministerstwo Spraw Zagranicznych co prawda zaleca zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróży do Republiki Chorwacji z uwagi na wysoką liczbę zakażeń, niemniej wskaźnik ten systematycznie spada. 14-dniowy wskaźnik zachorowalności w Polsce (liczony na 1 mln mieszkańców) wynosi obecnie 55, natomiast w Chorwacji 71 (stan na dzień 3 czerwca 2021). Warto śledzić aktualizowaną codziennie mapę zakażeń w Chorwacji w podziale na regiony i wyspy: mapa zachorowań w Chorwacji.

Źródło:
Stanowisko MSZ: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/chorwacja
14 dniowy raport zachorowalności: https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
Raport dziennych zachorowań w Chorwacji: https://www.koronavirus.hr/en

Zasady przekraczania granicy Chorwacji

Polska nie znajduje się na tzw. zielonej liście Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, co oznacza, że obywatele polscy, którzy chcą wjechać do Chorwacji muszą na granicy przedstawić:

 • ujemny wynik testu PCR lub antygenowego, który nie jest starszy niż 48 godzin (licząc od czasu pobrania wymazu do przybycia na przejście graniczne). Honorowane będą wyłącznie testy antygenowe uznawane w krajach UE.

Z  obowiązku okazania na granicy negatywnego wyniku testu zwolnione są m.in:

 • dzieci do lat 12 przekraczające granicę z rodzicami/opiekunami posiadającymi negatywny wynik testu, będącymi ozdrowieńcami lub posiadającymi zaświadczenie o szczepieniu – obowiązuje od 28 maja;
 • osoby posiadające zaświadczenie o odbyciu pełnego cyklu szczepień (bez względu na rodzaj szczepionki),
 • przyjęły pierwszą dawkę szczepionki Pfizer, Moderna lub Gamaleya (Sputnik V), a od jej przyjęcia upłynęło od 22 do 42 dni;
 • przyjęły pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca, a od jej przyjęcia upłynęło od 22 do 84 dni;
 • osoby, które przebyły COVID-19 (tzw. ozdrowieńcy) i mogą to potwierdzić zaświadczeniem lekarskim, zawierającym daty przechodzenia choroby lub pozytywnym wynikiem testu PCR, testu antygenowego lub pozytywnym rezultatem testu neutralizacji, wykonanym w ciągu ostatnich 6 miesięcy, ale nie później  niż 11 dni, przed planowaną datą przekroczenia granicy chorwackiej.
 • osoby, które przebyły Covid-19 (tzw. ozdrowieńcy) i które przyjęły jedną dawkę szczepionki – zwolnienie z testu do 5 miesięcy od przyjęcia szczepionki,
 • osoby przybywające do Chorwacji z ważnych przyczyn osobistych lub biznesowych. Osoby należące do tej kategorii muszą mieć przy sobie dokumenty potwierdzające konieczność ich przyjazdu np. zaproszenie z firmy podpisane przez dyrektora generalnego, prezesa zarządu, dyrektora firmy itp. To samo dotyczy osób przyjeżdżających do Chorwacji w celu wykonywania obowiązków służbowych na rzecz firm chorwackich lub zarejestrowanych w Chorwacji;
 • osoby przejeżdżające przez Chorwację tranzytem (pod warunkiem, że w Chorwacji nie będą przebywały dłużej niż 12 godzin);
 • posiadają cyfrowy unijny zielony certyfikat Covid-19.

Wszelkie zapytania dotyczące np. rodzajów zaświadczeń o przebytej chorobie, dopuszczalnej treści zaświadczeń o przyjeździe w celach służbowych, możliwości wjazdu bez testu tj. zakwalifikowania do kategorii zwolnionych z tego obowiązku należy kierować do Chorwackiej Policji Granicznej, gdyż tylko w jej w gestii leży interpretacja zarządzeń dotyczących przekraczania chorwackiej granicy państwowej. Korespondencję, w j. chorwackim lub angielskim, należy kierować na adres: uzg.covid@mup.hr.

Jeśli osoba nie może okazać na granicy negatywnego wyniku testu lub ważność dokumentu minęła, należy wykonać test PCR lub antygenowy natychmiast po przybyciu do Republiki Chorwacji (na własny koszt), z obowiązkiem samoizolacji do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu. Zestawienie adresów laboratoriów wykonujących testy PCR w Chorwacji wraz z cenami badania: https://www.koronavirus.hr/svi-testni-centri-u-republici-hrvatskoj/763

W praktyce oznacza to, że turysta otrzymuje na przejściu granicznym ulotkę z instrukcją, jakie działania należy podjąć po otrzymaniu negatywnego wyniku testu. Ulotka zawiera adres e-mail przejścia granicznego, na którym nałożono obowiązek samoizolacji. Na ten adres należy przesłać negatywny wynik badania uzyskany z placówki medycznej. Zniesienie samoizolacji może nastąpić tylko decyzją przejścia granicznego – odbywa się to drogą SMS-ową.

Osoby, które wykonały test przed udaniem się w podróż, ale nie otrzymały jego wyniku do momentu przekroczenia granicy, również kierowane są na kwarantannę. Zostają z niej zwolnieni dopiero po przesłaniu do jednostki, która nakazała kwarantannę, otrzymanego z kraju negatywnego wyniku testu.

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia testu, ustala się samoizolację na okres 10 dni.

Przepisy obowiązują do 31 maja 2021 i mogą zostać przedłużone.


Chcesz być na bieżąco?
Dołącz do naszej grupy na Facebooku: Chorwacja dla żeglarzy. Jest nas już ponad 4 tysiące!


Wjazd do Chorwacji odbywa się wyłącznie na podstawie ważnego dokumentu podróży: paszportu lub dowodu osobistego.  

Źródło: Zasady wjazdu do Chorwacji, Zasady wjazdu.

dzieci na jachcie

Formularz Enter Croatia

W celu skrócenia procedury na przejściu granicznym, zalecane jest wcześniejsze wypełnienie formularza Enter Croatia. Formularz wypełnia się w języku polskim, podając m.in. miejsce pobytu w Chorwacji. Formularz w porównaniu z ubiegłym rokiem został rozszerzony o pytania dotyczące coronawirusa. Aplikacja ma również nową funkcję polegającą na możliwości dodania plików: zaświadczenia o przebytej chorobie / szczepieniu / negatywnym wyniku testu. Dozwolone formaty to: png, jpg, pdf i heic (do 5 MB).

Nie wiesz jak wypełnić Enter Croatia? Przeczytaj szczegółową instrukcję: Jedziesz do Chorwacji – wypełnij formularz.

Ważne: po wypełnieniu formularza otrzymuje się mailem potwierdzenie wysłania wraz z numerem. Należy je wydrukować i umieścić za szybą samochodu.

Wypełnienie formularza jest jedynie zaleceniem, które ma na celu przyspieszenie obsługi ruchu granicznego. Jeśli nie wypełnisz formularza, również wjedziesz do Chorwacji, może to jedynie potrwać trochę dłużej. Dla osób przekraczających granice z wypełnionym formularzem przeznaczone są specjalne pasy – enter croatia.

Większość linii lotniczych również wymaga wypełnienia formularza Enter Croatia.

Zasady przekraczania granic w drodze do/z Chorwacji

Wszystkie kraje, leżące między Polską a Chorwacją, zezwalają na ruch tranzytowy. Sprawdź poniżej warunki tranzytu w poszczególnych krajach.

CZECHY: Przez Czechy możemy przejechać tranzytem do 12h. Od 15 maja cudzoziemcy podróżujący z krajów o średnim i wysokim ryzyku (Polska) mogą podróżować przez Czechy przez okres nieprzekraczający 12 godzin z nieograniczonych powodów.

Możliwy jest również wjazd i pobyt w Czechach do 24h (wraz z możliwością noclegu) bez posiadania testu.

Źródło: Czeska Strona Rządowa, Zasady tranzytu przez Czechy.

AUSTRIA: Przez Austrię możemy również przejechać tranzytem bez zbędnego zatrzymywania się. W ramach tranzytu możliwe jest jednak zatrzymanie się na stacjach benzynowych i parkingach przy autostradzie. Prawo austriackie nie określa maksymalnego czasu trwania tranzytu. Zakłada się jednak, że powinien odbywać się bez noclegu na terenie Austrii.

Ważne: Od 14 stycznia 2021 roku przekroczenie granicy austriacko-czeskiej jest możliwe tylko na określonych przejściach granicznych. Wykaz przejść austriacko-czeskich:

 • Drasenhoven – Mikulov
 • Frates – Slavonice
 • Gmünd-Böhmzeil – České Velenice
 • Gmünd-Nagelberg – Halámky
 • Grametten – Nová Bystřice
 • Hohenau – Břeclav
 • Kleinhaugsdorf – Hatě
 • Laa/Thaya – Hevlín
 • Oberthürnau – Vratěnín
 • Reintal – Poštorná
 • Retz – Satov
 • Retz – Znojmo
 • Schöneben – Zadní Zvonková
 • Summerau – Horní Dvořiště 
 • Weigetschlag – Studánky
 • Wullowitz – Dolní Dvořiště

Jeśli chcemy zanocować na terenie Austrii w drodze do Chorwacji możemy to zrobić pod warunkiem, że jesteśmy albo zaszczepieni, albo ozdrowieńcy, albo posiadamy przeciwciała, albo posiadamy negatywny wynik testu na koronawirusa + dokonamy elektronicznej rejestracji. Więcej informacji w dokumencie źródłowym.

Źródło: Ambasada Polski w Austrii

SŁOWENIA: Przez Słowenię również możemy przejechać tranzytem w czasie 6h. Przejazd przez terytorium Słowenii musi odbyć się bez zbędnego i niepotrzebnego zatrzymywania się, i opuszczania trasy tranzytowej. Podczas przejazdu mogą mieć miejsce niezbędne postoje w tranzycie np. na tankowanie paliwa czy potrzeby fizjologiczne. Nocleg nie jest dozwolony.

Kontrola graniczna między Austrią i Słowenią odbywa się tylko na wyznaczonych punktach kontrolnych (oznaczonych jako kategoria A):
Karavanke – Karawankentunnel
Ljubelj – Loibltunnel
Sentilj (autostrada) – Spielfeld
Gornja Radgona in
Gedorovci

Na granicy między Słowenią a Chorwacją otwarte są wszystkie punkty kontrolne.
Źródło: Ambasada Polski na Słowenii

SŁOWACJA: obywatele państw UE, w tym obywatele polscy, a także członkowie ich rodzin, mogą przejechać tranzytem przez terytorium Słowacji w ciągu 8 godzin bez zatrzymywania się, za wyjątkiem niezbędnego tankowania paliwa na stacjach benzynowych.

Na tranzyt nie jest wymagane posiadanie negatywnego testu na COVID-19, ale mogą być szczegółowo kontrolowane dokumenty uprawniające do wjazdu do kraju docelowego, w tym również posiadanie odpowiedniego testu na COVID-19.

Warto zwrócić uwagę, że dla ruchu osobowego i towarowego zostały zamknięte mniejsze polsko-słowackie przejścia graniczne:

 • Radoszyce-Palota
 • Ożenna-Nižná Polianka
 • Muszynka-Kurov
 • Leluchów-Čirč
 • Szczawnica-Lesnica
 • Niedzica-Lysá nad Dunajcom
 • Łysa Polana-Tatranská Javorina
 • Chochołów-Suchá Hora
 • Winiarczykówka-Bobrov
 • Ujsoły-Novot’

Źródło: Ambasada RP na Słowacji.

WĘGRY: obywatele polscy mogą przejechać tranzytem przez terytorium Węgier, jeśli poddadzą się na granicy badaniu zdrowia, a badanie to nie stwierdzi podejrzenia zarażenia COVID-19 (jest to zazwyczaj pomiar temperatury). Dalszym warunkiem wjazdu w celu tranzytu jest:

 • wiarygodne potwierdzenie celu podróży oraz kraju docelowego,
 • gwarancja wjazdu do kraju sąsiadującego z Węgrami i będącego na planowanej trasie podróży,
 • spełnienie warunków kodeksu kontroli granicznej Schengen.

W ruchu osobowym tranzytowym przejechać przez terytorium Węgier można tylko wyznaczonymi trasami. Tranzyt może odbywać się do 24h.

Źródło: Ambasada RP na Węgrzech

NIEMCY: tranzyt z Polski przez Niemcy do Austrii jest możliwy bez elektronicznej rejestracji wjazdu i bez posiadania negatywnego wyniku testu.

Podczas tranzytu należy stosować się do ograniczeń funkcjonujących w Niemczech np. w samochodzie może się znajdować nie więcej niż 5 osób z dwóch gospodarstw domowych. Podczas podróży samochodem twarz kierowcy musi być rozpoznawalna. Jeżeli w pojeździe znajdują się osoby z innego gospodarstwa domowego, powinny zakrywać usta i nos maseczką medyczną.

W związku z wprowadzeniem od 14 lutego 2021 r. tymczasowej kontroli granicznej na niemieckiej granicy z Czechami i Tyrolem (Austria) tranzyt z tych obszarów przez Niemcy do Polski nie jest możliwy dla podróżnych indywidualnych.

Źródło: Informacje dla podróżujących przez Niemcy

infografika jak dojechać do chorwacji

Kwarantanna po powrocie do Polski

Obowiązek 10-dniowej kwarantanny dotyczy wszystkich, którzy przekraczają granicę Polski z Niemcami, Czechami, Słowacją niezależnie od środka transportu (samochód/autobus/pieszo). Oraz tych, którzy z Chorwacji wracają samolotem.

Z obowiązku odbycia kwarantanny wjazdowej zwolnione są osoby zaszczepione (pełne dwie dawki) oraz takie, które potrafią udokumentować na granicy, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy poddane były izolacji lub hospitalizacji z powodu zakażenia koronawirusem.

Z kwarantanny możemy być również zwolnieni jeśli po powrocie do Polski wykonamy test (PCR lub antygenowy), w okresie 48 godzin, licząc od momentu przekroczenia granicy. Obowiązek kwarantanny uważa się za zrealizowany w momencie gdy laboratorium wprowadzi do systemu negatywny wynik badania. Testy wykonujemy na własny koszt.

Test wykonany w Chorwacji w okresie 48 godzin, licząc od momentu przekroczenia granicy jest honorowany przez polską Straż Graniczną przy powrocie do kraju.

Kontrole na granicy odbywają się wyrywkowo.

Źródło: Zasady zwolnienia z kwarantanny wjazdowej, Rozporządzenie z 19 marca 2021 oraz Rozporządzenie z 29 marca, Nowe zasady podróżowania do Polski

kawiarnia chorwacja

Aktualne obostrzenia panujące w Chorwacji

Najbardziej istotne, z punktu widzenia turysty, obostrzenia panujące w Chorwacji związane z pandemią:

 • nakaz noszenia maseczek we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych oraz na otwartej przestrzeni, jeśli nie można zachować 1,5 m dystansu,
 • ograniczenie funkcjonowania obiektów gastronomicznych do godziny 24:00. W niektórych przypadkach możliwe jest serwowanie żywności i napojów w pomieszczeniach zamkniętych, w pozostałych przypadkach na tarasach otwartych i w ogródkach.
 • zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach 24:00-6:00.
 • zakaz organizowania w jednym miejscu wszelkich wydarzeń i zgromadzeń publicznych, w których bierze udział więcej niż 100 osób,
 • imprezy publiczne oraz wszelkiego rodzaju zgromadzenia i ceremonie mogą trwać do 23:00
 • ograniczenie czasu pracy piekarni i obiektów sprzedających pieczywo do godz. 24.00,

Obecne przepisy obowiązują do 15 czerwca 2021. Wykaz wszystkich aktualnych obostrzeń znajdziecie tutaj – Ograniczenia w Chorwacji.

flaga chorwacji

 

 

 

Posty w kategorii

Mariny Aci promocje 2020

Mariny ACI – promocje w sezonie 2020

Aktualizacja 31.05.2020. ACI to największa (22 przystanie) sieć marin w Chorwacji, zapewniająca żeglarzom nie... więcej »

zobacz więcej

Nowe zasady płatności za czartery jachtów w Chorwacji

Trwa bitwa o klienta. Firmy czarterowe zachęcają czarterujących niższą wpłatą rezerwacyjną 20-30%, a w... więcej »

zobacz więcej
MY 37 Fountaine Pajot

Fountaine Pajot MY37

Ten nowoczesny i elegancki katamaran motorowy cieszy oko, nie tylko nowoczesnym wzornictwem, ale również... więcej »

zobacz więcej

Punt

Stryjeńskich 15A lok 5 (1 piętro)

02-791 Warszawa

tel. +48 22 446 83 80

fax +48 22 894 00 42

 

info(@)punt.pl

MENU
Mamy dla Ciebie prezent!

Zapisz się do naszego NEWSLETTERA
i odbierz darmową kolekcję
przewodników dla żeglarzy.