Skontaktuj się z nami tel. +48 22 446 83 80

Aktualne informacje: jak dojechać do Chorwacji w sezonie 2021

Aktualizacja: 05.03.2021

Czy obywatele Polski mogą wjechać na terytorium Chorwacji?

Tak. Ministerstwo Spraw Zagranicznych co prawda odradza podróże do Republiki Chorwacji, które nie są konieczne, ale powołuje się na dwukrotnie wyższy wskaźnik zachorowalności w Chorwacji w stosunku do Polski. Nie są to informacje aktualne. 14-dniowy wskaźnik zachorowalności w Polsce liczony na 100 tys. mieszkańców wynosi obecnie 78, natomiast w Chorwacji 49 (stan na dzień 4 marca 2021). Jak widać poziom zarażeń w Chorwacji jest zdecydowanie niższy niż w Polsce, choć w ostatnich dniach, można zaobserwować tendencję wzrostową (podobnie jak w Polsce).

Źródło:
Stanowisko MSZ: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/chorwacja
14 dniowy raport zachorowalności: https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
Raport dziennych zachorowań w Chorwacji: https://www.koronavirus.hr/en

Zasady przekraczania granicy Chorwacji

Polska nie znajduje się na tzw. zielonej liście Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, co oznacza, że obywatele polscy, którzy chcą wjechać do Chorwacji muszą na granicy przedstawić:

 • ujemny wynik testu PCR na SARS-CoV-2, który nie jest starszy niż 48 godzin (licząc od czasu pobrania wymazu do przybycia na przejście graniczne)
 • jeśli nie posiadają testu PCR lub jego ważność minęła, muszą wykonać test PCR na SARS-CoV-2 natychmiast po przybyciu do Republiki Chorwacji (na własny koszt), z obowiązkiem samoizolacji do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu. Zestawienie adresów laboratoriów wykonujących testy PCR w Chorwacji wraz z cenami badania: https://www.koronavirus.hr/svi-testni-centri-u-republici-hrvatskoj/763

W takich przypadkach pasażerowie otrzymają na przejściu granicznym ulotkę z instrukcją, jakie działania należy podjąć po otrzymaniu negatywnego wyniku testu molekularnego PCR (szybkie testy antygenowe lub serologiczne nie są akceptowane). Ulotka zawiera adres e-mail przejścia granicznego, na którym pasażerowi nałożono obowiązek samoizolacji. Na ten adres należy przesłać negatywny wynik badania uzyskany z placówki medycznej. Zniesienie samoizolacji może nastąpić tylko decyzją przejścia granicznego – pasażer dostaje SMS z informacją.

 • Osoby, które wykonały test przed udaniem się w podróż, ale nie otrzymały jego wyniku do momentu przekroczenia granicy, również kierowane są na kwarantannę. Zostają z niej zwolnieni dopiero po przesłaniu do jednostki, która nakazała kwarantannę, otrzymanego z kraju negatywnego wyniku testu.

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia testów, ustala się samoizolację na okres 14 dni (zmiana z 10 dni na 14 dni obowiązuje od 1 marca).

Osoby, które wyleczyły się z COVID-19 w ciągu ostatnich trzech miesięcy są zwolnione z obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR i samoizolacji. Aby udowodnić powrót do zdrowia, pasażerowie muszą mieć pozytywny wynik testu PCR, testu antygenowego, pozytywny rezultat testu neutralizacji (NT) wykonanego w ciągu ostatnich 3 miesięcy (ale starszy niż 14 dni) lub zaświadczenie o wyzdrowieniu wydane przez lekarza.

Od tej reguły jest kilka wyjątków, ale nie dotyczą one osób wjeżdżających do Chorwacji na wakacje, czy też w związku z posiadaniem w Chorwacji nieruchomości lub łodzi. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie ambasady: Ambasada RP w Chorwacji

Jednocześnie Ambasada RP w Zagrzebiu podkreśla, że przyjęcie szczepionki przeciw SARS-CoV-2 nie zwalnia z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu na koronawirusa.

Przepisy obowiązują do dnia 15.03.2021 i mogą być przedłużone.

Wjazd do Chorwacji odbywa się wyłącznie na podstawie ważnego dokumentu podróży: paszportu lub dowodu osobistego.  

Źródło: wjazd do Chorwacji z testem

Formularz Enter Croatia

W celu skrócenia procedury na przejściu granicznym, zalecane jest wcześniejsze wypełnienie formularza Enter Croatia. Formularz wypełnia się w języku polskim, podając m.in. miejsce pobytu w Chorwacji.

Nie wiesz jak wypełnić Enter Croatia? Przeczytaj szczegółową instrukcję: Jedziesz do Chorwacji – wypełnij formularz.

Ważne: po wypełnieniu formularza otrzymuje się mailem potwierdzenie wysłania wraz z numerem. Należy je wydrukować i umieścić za szybą samochodu.

Wypełnienie formularza jest jedynie zaleceniem, które ma na celu przyspieszenie obsługi ruchu granicznego. Jeśli nie wypełnisz formularza, również wjedziesz do Chorwacji, może to jedynie potrwać trochę dłużej.

Zasady przekraczania granic w drodze do/z Chorwacji

Wszystkie kraje, leżące między Polską a Chorwacją, zezwalają na ruch tranzytowy. Możesz jechać do Chorwacji zarówno przez Czechy, Austrię, Słowenię jak również Słowację i Węgry. Poniżej znajdziesz szczegółowe zasady przekraczania granic w poszczególnych krajach:

CZECHY: Przez Czechy możemy przejechać tranzytem do 12h. Ale od 1 marca konieczne jest okazanie negatywnego testu na obecność koronawirusa: PCR wykonany nie później niż do 72h przed wjazdem lub antygenowy wykonany nie później niż do 24h przed wjazdem. Dotyczy to drogi w dwie strony: do/z Chorwacji.

Źródło: Ambasada Polska w Czechach, Zasady tranzytu przez Czechy.

AUSTRIA: Przez Austrię możemy również przejechać tranzytem bez zbędnego zatrzymywania się. W ramach tranzytu możliwe jest jednak zatrzymanie się na stacjach benzynowych i parkingach przy autostradzie. Prawo austriackie nie określa maksymalnego czasu trwania tranzytu. Zakłada się jednak, że powinien odbywać się bez noclegu na terenie Austrii.

Ważne: Od 14 stycznia 2021 roku przekroczenie granicy austriacko-czeskiej jest możliwe tylko na określonych przejściach granicznych. Wykaz przejść austriacko-czeskich:

 • Drasenhoven – Mikulov
 • Frates – Slavonice
 • Gmünd-Böhmzeil – České Velenice
 • Gmünd-Nagelberg – Halámky
 • Grametten – Nová Bystřice
 • Hohenau – Břeclav
 • Kleinhaugsdorf – Hatě
 • Laa/Thaya – Hevlín
 • Oberthürnau – Vratěnín
 • Reintal – Poštorná
 • Retz – Satov
 • Retz – Znojmo
 • Schöneben – Zadní Zvonková
 • Summerau – Horní Dvořiště 
 • Weigetschlag – Studánky
 • Wullowitz – Dolní Dvořiště

Źródło: Ambasada Polski w Austrii

SŁOWENIA: Przez Słowenię również możemy przejechać tranzytem w czasie 6h. Przejazd przez terytorium Słowenii musi odbyć się bez zbędnego i niepotrzebnego zatrzymywania się, i opuszczania trasy tranzytowej. Podczas przejazdu mogą mieć miejsce niezbędne postoje w tranzycie np. na tankowanie paliwa czy potrzeby fizjologiczne. Nocleg nie jest dozwolony.

Kontrola graniczna między Austrią i Słowenią odbywa się tylko na wyznaczonych punktach kontrolnych:
Karavanke – Karawankentunnel
Ljubelj – Loibltunnel
Sentilj – Spielfeld

Na granicy między Słowenią a Chorwacją otwarte są wszystkie punkty kontrolne.
Źródło: Ambasada Polski na Słowenii

SŁOWACJA: obywatele polscy mogą przejechać tranzytem do innego kraju UE przez terytorium Słowacji w ciągu 8 godzin bez zatrzymywania się, za wyjątkiem niezbędnego tankowanie paliwa na stacjach benzynowych. Nie jest wymagane posiadanie negatywnego testu na COVID-19.

Warto zwrócić uwagę, że dla ruchu osobowego i towarowego zostały zamknięte mniejsze polsko-słowackie przejścia graniczne:

 • Radoszyce-Palota
 • Ożenna-Nižná Polianka
 • Muszynka-Kurov
 • Leluchów-Čirč
 • Szczawnica-Lesnica
 • Niedzica-Lysá nad Dunajcom
 • Łysa Polana-Tatranská Javorina
 • Chochołów-Suchá Hora
 • Winiarczykówka-Bobrov
 • Ujsoły-Novot’

Źródło: Ambasada RP na Słowacji.

WĘGRY: obywatele polscy mogą przejechać tranzytem przez terytorium Węgier, jeśli poddadzą się na granicy badaniu zdrowia, a badanie to nie stwierdzi podejrzenia zarażenia COVID-19 (jest to zazwyczaj pomiar temperatury). Dalszym warunkiem wjazdu w celu tranzytu jest:

 • wiarygodne potwierdzenie celu podróży oraz kraju docelowego,
 • gwarancja wjazdu do kraju sąsiadującego z Węgrami i będącego na planowanej trasie podróży,
 • spełnienie warunków kodeksu kontroli granicznej Schengen.

W ruchu osobowym tranzytowym przejechać przez terytorium Węgier można tylko wyznaczonymi trasami. Tranzyt może odbywać się do 24h.

Źródło: Ambasada RP na Węgrzech

NIEMCY: tranzyt z Polski przez Niemcy do Austrii jest możliwy bez elektronicznej rejestracji wjazdu i bez posiadania negatywnego wyniku testu.

W związku z wprowadzeniem od 14 lutego 2021 r. tymczasowej kontroli granicznej na niemieckiej granicy z Czechami i Tyrolem (Austria) tranzyt z tych obszarów przez Niemcy do Polski nie jest możliwy dla podróżnych indywidualnych.

Źródło: Informacje dla podróżujących przez Niemcy

Kwarantanna po powrocie z Chorwacji

Jeżeli wracając z Chorwacji korzystamy z transportu zorganizowanego np. przejazdu autokarem lub z połączenia lotniczego, to po powrocie do Polski obowiązuje nas 10-dniowa kwarantanna.

Zwolnione z obowiązku kwarantanny są osoby przekraczające granicę i posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS CoV-2 (chodzi o każdy rodzaj testu) wykonanego, przed przekroczeniem tej granicy, w okresie 48 godzin licząc od momentu wyniku tego testu (rezultatu tego badania diagnostycznego). A także osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 (na podstawie zaświadczenia o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19). Obowiązuje do 28 lutego 2021.

Źródło: Obowiązek kwarantanny – gov.pl

Dodatkowo od 27 lutego kwarantanna obowiązuje wszystkich wjeżdżających do Polski z Czech i Słowacji (dotyczy również indywidualnych osób w tranzycie).

Z obowiązku odbycia kwarantanny wjazdowej zwolniowne są osoby:

 • zaszczepione (pełne dwie dawki)
 • posiadające negatywny wynik testu w kierunku SARC CoV-2. Honorowane są testy antygenowe oraz testy RT-PCR. W chwili przekraczania granicy z Polską wynik testu nie może być starszy niż 2 doby licząc od momentu uzyskania wyniku tego testu.

Źródło: Zasady wjazdu z Czech do Polski, Zasady zwolnienia z kwarantanny wjazdowej.

Aktualne obostrzenia panujące w Chorwacji

Najbardziej istotne, z punktu widzenia turysty, obostrzenia panujące w Chorwacji związane z pandemią i obowiązujące na dzień 1 marca 2021:

 • nakaz noszenia maseczek we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych oraz na otwartej przestrzeni, jeśli nie można zachować 1,5 m dystansu,
 • ograniczenie funkcjonowania obiektów gastronomicznych – żywność i napoje mogą być serwowane wyłącznie na tarasach otwartych lub innych otwartych przestrzeniach usługowych. Nadal możliwe jest serwowanie dań i napojów w opcji „na wynos” z odbiorem własnym lub dowozem bezpośrednim. Godziny pracy ustalone są między 6:00-22:00.
 • zakaz organizowania w jednym miejscu wszelkich wydarzeń i zgromadzeń publicznych, w których bierze udział więcej niż 25 osób,
 • odmowa organizacji imprez kulturalnych z udziałem dużych zespołów wykonawców (np. opery, musicale),
 • zakaz organizacji imprez weselnych,
 • zawieszenie organizacji targów i imprez wystawienniczych,
 • ograniczenie czasu pracy piekarni i obiektów sprzedających pieczywo do godz. 22.00,
 • ograniczenie liczby pasażerów w transporcie publicznym do 40% przewidzianych miejsc.

Obecne przepisy obowiązują do 15 marca 2021. Wykaz wszystkich aktualnych obostrzeń znajdziecie tutaj – Ograniczenia w Chorwacji.

flaga chorwacji

 

 

 

Posty w kategorii

Park Narodowy Kornati

Park Narodowy Kornati – cennik 2020

Park Narodowy Kornati to wyjątkowe miejsce w Europie i jedna z największych atrakcji żeglarskich... więcej »

zobacz więcej

Co zabrać na rejs do Chorwacji

Co znajdziesz w tym artykule: W co spakować się na rejs?Najważniejsze dokumenty do zabraniaCo... więcej »

zobacz więcej
Zadar loty tanie z Gdańska

Ryanairem do Zadaru

Dobra wiadomość dla wszystkich żeglarzy z północnej Polski. Linie Ryanair wiosną 2020 roku uruchomią... więcej »

zobacz więcej

Punt

Stryjeńskich 15A lok 5 (1 piętro)

02-791 Warszawa

tel. +48 22 446 83 80

fax +48 22 894 00 42

 

info(@)punt.pl

MENU
Mamy dla Ciebie prezent!

Zapisz się do naszego NEWSLETTERA
i odbierz darmową kolekcję
przewodników dla żeglarzy.